Ph.D. Students

Xuelian Wu (2010, Jiangsu University)

Xin Lan (2010, Harbin Institute of Technology))

Haibao Lv (2010, Harbin Institute of Technology)

Dawei Zhang (2011, Northeast Forestry University)

Liwu Liu (2011, Harbin Institute of Technology)

Zhen Zhang (2011, Aerospace Research Institute of Materials & Processing Technology)

Yijin Chen (2014, China Electronics Technology Group Corporation)

Tao Fu (2014, China Academy of Engineering Physics)

Jian Sun (2015, Harbin Institute of Technology)

Peng Li (2015, Heilongjiang University)

Jian Sun (2015, Harbin Institute of Technology)

Xie Fang (2016, Harbin Institute of Technology, Weihai)

Fenghua Zhang(2016, Harbin Institute of Technology)

Xiaobo Gong (2017, Harbin Institute of Technology, Weihai)

Qingqing Lu (2018,vacant)

Jian Huang (vacant)

Hui Gao (2019, South China Normal University)

Junyao Shen (2019, Guangdong Dongpeng Holding Co. LTD)

Wenbing Li (2019, vacant)

Hongqiu Wei (2019, vacant)

Qianshan Xia (2019, Harbin University of Science and Technology)

Qiwei Zhang (2019, vacant)

Hongbo Jia (2020, Midea)

Jinrong Li (2020, Hebei University of Technology)


Master Students

Bo Zhang (2008, Commercial Aircraft Corporation of China ,Ltd)

Da Wang (2008, Avic Beijing Keeven Aviation Instrument Co..Ltd)

Xiaohua Wang (2008, Six Tee Engineering Corporation (Shan Hai))

Qijian Sun (2009, General Aircraft Corporation of Aviation Industry

Corporation of China)

Jingcang Liu (2009, Avic Aerodynamics Research Institute)

Ming Dong (2009, Daqing Petrochemical Engineering Co,Ltd)

Guo Yi (2010, Shanghai Academy of Spaceflight Technology)

Di Song (2010, a Ph.D. Student in Southwest Jiaotong University)

Zhong Huang (2010, China National Petroleum Corporation)

Libo Liu (2011, Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd)

Peng Yang (2011, Sany Heavy Industry Co., Ltd)

Yangqing Liu (2011, Sany Heavy Industry Co., Ltd)

Chunxia Wu (2011, China Academy of Engineering Physics (CAEP))

Ruirui Zhang (2011, Shanghai Aerospace System Engineering Institute)

Shujing Zhao (2011, Airbus (Beijing) Engineering Technology Center)

Jian Zhang (2012, Shanghai Aerospace System Engineering Institute)

Zhongyu Liu (2012, Hisense Co., Ltd)

Le Gao (2012, China Helicopter Research and Development Institute)

Xueyong Jiang (2012, Huawei Technologies Co. Ltd.)

Hongqiu Wei (2013, PH.D student of Harbin Institute of Technology)

Xiaojian Luo (2013, Shanhai Electric)

Qingqing Lu (2013, PH.D student of Harbin Institute of Technology)

Jian Huang (2013, PH.D student of Harbin Institute of Technology)

Shanbo Chen (2014, China Aerospace Science and Technology Corporation)

Jianguo Chen (2014, China Academy of Engineering Physics)

Zhichen Liu (2014, Daqing Government)

Chao Qin (2014, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Science)

Fanlong Chen (2015,  PH.D student of Harbin Institute of Technology)

Ning Peng (2015, SAIC Motor)

Hongliang Gao (2015, Ministry of Foreign Affairs of the Peoples Republic of China)

Nannan Li (2015, China Building Materials Academy)

Wei Zhao (2016,  PH.D student of Harbin Institute of Technology)

Qinghua Guan (2017,  PH.D student of Harbin Institute of Technology)

Ce Li (2017,  PH.D student of Harbin Institute of Technology)

Bao Zhou (2019, Chengdu Aeronautic Polytechnic)

Lei Liu (2019, PH.D student of Harbin Institute of Technology)

Yaxin Liu (2019, China Aerospace Science and Industry Co. LTD)

Yu Yan (2019, Inspur Group Co. LTD)

Pengfei Xu (2019, PH.D student of University of Toronto)

Yaoxin Pan (2019, Shenzhen Huaxing Optoelectronic Technology Co. LTD)

Wei Pan (2019, Shanghai Hehui Optoelectronics Co., LTD)

Fan Peng (2019, Dongfang Electric Group Co. LTD)

Sida Hao (2019, PH.D student of University of Texas at Austin)

Yonglin Zhang (2019, vacant)

Yuncheng Xu (2019, vacant)

Qifeng Li (2019, vacant)


Bachelor Students


Jinqiang Fan (2019,  Master Student of Harbin University of Science and Technology)

Zhiqiang Liu (2019, Master Student of Harbin University of Science and Technology)

Xiangyu Li (2015, Master student of Harbin Institute of Technology)

Linzhe Du (2015, Master student of Harbin Institute of Technology)

Fan Fei (2014, Master student of University of Florida, USA)

Yixing Wang (2014, Ph.D student of Northwestern University, USA)

Tao Bo (2014, Master student of Harbin Institute of Technology)

Jinrong Li (2013, PH.D student of Harbin Institute of Technology)

Yanyi Xu (2011, PH.D. of The Ohio State University)

Lei zhang (2010,  Master Student of Harbin Institute of Technology)

Liang Shi (2008, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization)

Cheng Shen (2008, Master Student in XiAn Jiaotong University)